ما در دفتر Kanavero  متشكل ازمشاوران املاك هستيم كه تخصّص و تجربه درخريد و فروش املاك در North Vancouver , West Vancouver و منطقه  Downtown مخصوصا سواحل دریائی ونكووررا داريم تا حد املا ك لوكس وگرانقيمت.

 

بنا بر اظهارنظرمشتريا ني كه داشته ايم، پاسخ سريع و تخصّصي ما به نياز آنان درواقع يك سرويس استاندارد واستثنا ئي بوده و بدون شك تجربيات حاصل از چند ين سال كا ر در سه منطقه یاد شده بالاخصCoal Harbour  و ونكووربزرگ  Greater Vancouver  ما را درحد پررقابت ترين دفتر معاملاتي املاك با حجم عملكرد بالا قرار داده است.

 

ما وهمكاران مُجّربان، به جنبه هاي گوناگون بازارو مشتريان ازمليت هاي مختلف آگاهي داريم و ضمن آشنا بودن به چند زبان بين المللي، محيطي دوستانه و قابل درك متقابل ايجاد كرده ايم وسرويسهاي ما مسیر خود را تا مرحله حصول رضايت كامل مشتريان ادامه خواهند داد.

 

سرويسهاي متنوع ما شامل موارد زیرميباشد:

 

 

خوشبختانه ما طی سالیان گذشته، مشتريان داخلي و بين المللي بيشتری جذب كرده ايم، به اين دليل كه خود را مُقيد به ارا ئه سرويسهاي تخصصي و شفاف در حوزه خريد و فروش املاك بمشتريان خود میدانيم.



يكبارمراجعه و تماس شما با ما اثبات كننده اين خواهد بود كه در حوزه معاملات املاك، ما تا چه حد پايبند كارحرفه اي وارا ئه اطلاعات صحيح هستيم و منافع مشتريان را مقدم بر منافع خود ميدانيم.

 

چنانچه نيازمند اطلاعات بيشتري هستيد ، لطفا با " ايمان مقدم " تلفن  6209-721-604 یا iman@kanavero.com  تماس حاصل فرما ئید.